Dragon-19 rozpoczęty

Dragon-19 rozpoczęty

Rozpoczęło się największe tegoroczne ćwiczenie taktyczne - DRAGON-19. To ćwiczenie o charakterze defensywnym.

Jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia.

Czytaj dalej: defence24.pl