Polska

Wiadomo, kiedy może zebrać się nowy parlament. Plan na pierwsze tygodnie

W związku z tym, że wybory parlamentarne odbyły się 13 października, pierwsze posiedzenia Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji odbędą się najpóźniej 12 listopada. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Parlamentarzyści złożą wtedy ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu, a prezydent może wygłosić orędzie.