Armia niezbyt liczna, ale szczerze antybolszewicka. Zapomniany sojusznik

Armia niezbyt liczna, ale szczerze antybolszewicka. Zapomniany sojusznik

22 kwietnia 1920 roku podpisano układ polityczny zwany układem Piłsudski – Petlura. Układ, uzupełniony dwa dni później o tajną klauzulę wojskową, przewidywał ścisłe współdziałanie w walkach przeciwko bolszewikom. Ukraina potwierdziła zrzeczenie się Galicji, a Polska rezygnację z granic przedrozbiorowych.

Czytaj dalej: tygodnik.tvp.pl