77 lat temu rozpoczęła się masowa deportacja obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego

77 lat temu rozpoczęła się masowa deportacja obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego

W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., w tym samym czasie kiedy NKWD mordowało polskich jeńców wojennych i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRR. Według danych NKWD w czasie dokonanej wówczas wywózki zesłano łącznie około 61 tys. obywateli polskich, głównie do Kazachstanu.

Czytaj dalej: dzieje.pl