Czy grozi nam niedostatek wody pitnej? Gdzie się podziewa woda z polskich jezior i rzek, które wysychają? – Polska ma mało wód powierzchniowych. Studnie mogą zacząć trwale wysychać.

Czy grozi nam niedostatek wody pitnej? Gdzie się podziewa woda z polskich jezior i rzek, które wysychają? – Polska ma mało wód powierzchniowych. Studnie mogą zacząć trwale wysychać.

To dzieje się już teraz – ostrzega dr Maciej Lenartowicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj dalej: Newsweek