Rok na pięć z plusem

Rok na pięć z plusem

Polska gospodarka powiększyła się w 2018 r. realnie o 5,1 proc., najbardziej od 2007 r. Ale koniec roku przyniósł już pogorszenie koniunktury.

Czwartkowy odczyt GUS nie jest zaskoczeniem. W ankiecie „Rzeczpospolitej” wśród ekonomistów dominowały szacunki, że PKB Polski w 2018 r. urósł realnie (czyli w cenach stałych roku poprzedniego) o 5 lub o 5,1 proc., po 4,8 proc. w 2017 r.

Czytaj dalej: Rzeczpospolita