Okrągły stół i transformacja ustrojowa – 30. rocznica

Okrągły stół i transformacja ustrojowa – 30. rocznica

6 lutego 1989 r. w Warszawie rozpoczęły się rozmowy okrągłego stołu. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz PRL oraz środowisk zdelegalizowanej w roku 1981 „Solidarności”. Negocjacje te są uważane za moment przełomowy w dziejach transformacji systemu komunistycznego w Polsce i innych krajach bloku wschodniego.

W 1988 r. w Polsce narastał trwający od wielu lat kryzys gospodarczy i społeczny. Świadectwem nastrojów były kolejne fale strajków wybuchających w kwietniu i sierpniu. Mimo ryzyka buntu społecznego przedstawiciele władz jeszcze latem tamtego roku byli zdania, że „Solidarność” należy do przeszłości, choć w sierpniu i we wrześniu 1988 r. odbyły się pierwsze rozmowy między przywódcami opozycji a rządzącymi reprezentowanymi przez szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka.

Czytaj dalej: dzieje.pl