klimat

klimat

  • Spowodowany działalnością człowieka wzrost temperatur może wywołać kaskadę reakcji, które doprowadzą do jeszcze większego ocieplenia i w efekcie do klimatycznej katastrofy. Redukcja emisji dwutlenku węgla to zdaniem naukowców tylko część zadań, jakie mogą czekać ludzkość.

  • Pojawienie się kilka lat temu mas gorącego powietrza nad oceanem u wybrzeża Australii Zachodniej miało daleko idący, negatywny wpływ na tamtejszą populację delfinów. Zmiany klimatyczne mogą im szkodzić dużo bardziej, niż zakładano.