NKWD

NKWD

 • W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., w tym samym czasie kiedy NKWD mordowało polskich jeńców wojennych i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRR. Według danych NKWD w czasie dokonanej wówczas wywózki zesłano łącznie około 61 tys. obywateli polskich, głównie do Kazachstanu.

 • 3 kwietnia mija 77 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

 • 3 kwietnia mija 79 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

 • 79 lat temu władze ZSRR zdecydowały o zamordowaniu 14700 polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Stwierdzono, że Polacy „są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”.

 • 27 i 28 marca 1945 r. NKWD aresztowało 15-u przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Sowieci zaprosili ich na rozmowy o przyszłości Polski, gwarantując całkowite bezpieczeństwo. Na początku marca 1945 r. ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” i wicepremier, delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski otrzymali podpisane przez płk. Pimienowa listy z zaproszeniem na spotkanie z przedstawicielem dowództwa 1 Frontu Białoruskiego – gen. płk. Iwanowem (pod tym pseudonimem działał Iwan Sierow, szefa kontrwywiadu wojskowego SMIERSz).

 • Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął prace poszukiwawcze w dawnej katowni NKWD i UB przy ul. Strzeleckiej 8 na warszawskiej Pradze Północ – informuje „Nasz Dziennik”. Byli tam przetrzymywani żołnierze podziemia niepodległościowego.

 • Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego została wybrana przez konspiratorów z Czortkowa na akcję zbrojną przeciwko sowieckiemu okupantowi. Było to pierwsze antysowieckie wystąpienie zbrojne Polaków w czasie II wojny światowej.

 • W Żytomierzu oficjalna delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z prezesem dr. Jarosławem Szarkiem złożyła wizytę w Państwowym Archiwum Obwodu Żytomierskiego. Polska delegacja zapoznała się z dokumentami wytworzonymi przez sowieckie służby specjalne. Omówiono z dyrektorem miejscowego archiwum Ihorem Słobożanem szczegóły przyszłej współpracy.

 • W Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie przedstawiono film „Winnica, topografia terroru”, zrealizowany przez ukraińskich badaczy. Opowiada on historię zbrodni NKWD z lat 1937-38, inicjującej tzw. operację polską.

 • Instytut Pamięci Narodowej chce przywrócić pamięć o rodakach zamordowanych przez NKWD na terenach Związku Radzieckiego. W tym roku mija 80 lat od wymordowania przez NKWD Polaków mieszkających w Związku Radzieckim.

 • Zginęli tak naprawdę tylko za to, że byli Polakami, a bolszewizm zwalczał wszystko, co niosła za sobą polskość - powiedział prezes IPN Jarosław Szarek podczas otwarcia wystawy inaugurującej międzynarodową konferencję "Operacja polska NKWD 1937-1938. Zapomniane ludobójstwo".

 • 5 marca mija 78 lat od decyzji władz ZSRR o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Jak powiedziała PAP badaczka zbrodni katyńskiej prof. Natalia Lebiediewa, los jeńców rozstrzygnął się w końcu lutego 1940 roku.

 • W Rosji, podobnie jak w Niemczech, wciąż mogą żyć sprawcy zbrodni popełnianych na polskich obywatelach - powiedział wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Dodał, że dotyczy to sprawców zbrodni katyńskiej. – Nie można ich jednak ścigać, bo władze Rosji odmawiają współpracy – przyznał.

 • Uruchomiona przez rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał strona internetowa z bazą danych funkcjonariuszy NKWD odpowiedzialnych za masowe represje lat 30. nie wytrzymała oblężenia internautów i nie działała w czwartek już w drugiej połowie dnia - podały media.

 • Do Instytutu Pamięci Narodowej trafi tysiące dokumentów z ukraińskich archiwów dotyczących tzw. operacji polskiej NKWD. W poniedziałek w stołecznym „Przystanku Historia” Centrum Edukacyjnym IPN zostaną podpisane umowy w tej sprawie.

 • Nagranie wideo z relacją Dmitrija Tokariewa, kluczową dla wiedzy o zbrodni katyńskiej, dostępne jest w internecie na YouTube na profilu o rosyjskiej nazwie Tokariew Dmitrij. Tokariew, wiosną 1940 r. szef NKWD w Kalininie (Twerze), zeznał w 1991 roku, jak mordowano około 6300 polskich jeńców z obozu ostaszkowskiego.

 • W nocy z 28 na 29 czerwca 1940 r. NKWD rozpoczęło trzecią masową deportację polskich obywateli w głąb Związku Sowieckiego. Objęła ona ok. 80 tys. Polaków, którzy przed wrześniem 1939 r. nie mieszkali na ziemiach inkorporowanych przez ZSRS. Wszystkie deportacje przeprowadzano zgodnie z tajną instrukcją wydaną przez władze NKWD.

 • Na wzgórzu w Gibach, gdzie stoją dębowe krzyże symbolizujące ofiary obławy augustowskiej, odbyły się dziś uroczystości 72. rocznicy tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Obława nazywana jest także małym Katyniem.