podziemie antykomunistyczne

podziemie antykomunistyczne

 • Polacy nigdy nie zrezygnowali z walki o niepodległość; teraz nie zrezygnujemy z odbudowy kraju, przemysłu i gospodarki, bo to droga do dobrobytu – mówił w niedzielę Antoni Macierewicz, szef MON i jeden z założycieli Komitetu Obrony Robotników, podczas obchodów 41. rocznicy Czerwca'76 w warszawskim Ursusie.

 • 69 lat temu, 25 maja 1948 r., władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, oficerze ZWZ-AK, który w 1940 r. dobrowolnie poddał się wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. W 1947 r. został aresztowany przez UB; torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, skazany został na karę śmierci.

 • 77 lat temu, 14 lutego 1942 r., Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

 • 27 i 28 marca 1945 r. NKWD aresztowało 15-u przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Sowieci zaprosili ich na rozmowy o przyszłości Polski, gwarantując całkowite bezpieczeństwo. Na początku marca 1945 r. ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” i wicepremier, delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski otrzymali podpisane przez płk. Pimienowa listy z zaproszeniem na spotkanie z przedstawicielem dowództwa 1 Frontu Białoruskiego – gen. płk. Iwanowem (pod tym pseudonimem działał Iwan Sierow, szefa kontrwywiadu wojskowego SMIERSz).

 • IPN rozpoczął prace archeologiczne na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie, które mają na celu odnalezienie miejsc pochówku ofiar komunizmu. Specjaliści Instytutu chcą odnaleźć szczątki osób straconych przez bezpiekę w dawnym areszcie przy ul. Rakowieckiej.

 • 27 marca 1945 r. do willi w podwarszawskim Pruszkowie przybywają przywódcy Polski Podziemnej: ostatni komendant AK – gen. Leopold  Okulicki, Delegat Rządu RP na Kraj – Stanisław Jankowski oraz szef RJN – Kazimierz Pużak. Zaproszenie, podpisane przez pułkownika Pimienowa wystosował gen. Iwanow. W rzeczywistości pod nazwiskiem Iwanowa ukrywał się generał NKWD Iwan Sierow, odpowiedzialny m.in. za wywózkę tysięcy Polaków z wschodnich terenów RP w pierwszych latach okupacji i za zbrodnię katyńską.

 • Złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego przez premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęły się dzisiaj ostrołęckie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 • Poznańscy uczniowie i przedszkolaki upamiętnili we wtorek w Poznaniu zmarłych bohaterów Poznańskiego Czerwca '56. W ramach akcji – Światełko dla Czerwca '56 – uczniowie uprzątnęli groby uczestników poznańskiego zrywu, którzy spoczywają na cmentarzu na Dębcu.

 • Na wzgórzu w Gibach, gdzie stoją dębowe krzyże symbolizujące ofiary obławy augustowskiej, odbyły się dziś uroczystości 72. rocznicy tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Obława nazywana jest także małym Katyniem.

 • Złożeniem przez prezydenta Andrzeja Dudę wieńca przy ścianie straceń d. aresztu śledczego na Rakowieckiej i odsłonięciem portretu Witolda Pileckiego na terenie znajdującego się tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych zostanie dziś uczczona 70. rocznica śmieci rotmistrza.

 • Gdański sędzia Andrzej G.-W., który w 1982 r. skazał pięciu opozycjonistów za udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, usłyszał zarzut przewinienia dyscyplinarnego, które ma znamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Związkowcy zostali bezprawnie skazani za udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, który odbywał się 13-16 grudnia 1981 r., czyli przed opublikowaniem dekretu o stanie wojennym zakazującego strajków. Opozycjoniści zostali uniewinnieni dopiero po upadku komunizmu wyrokiem Sądu Najwyższego.

 • Ludzkie szczątki odkryli archeolodzy przy ogrodzeniu wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Fundacja Niezłomni, która prowadzi badania, przypuszcza, że są to fragmenty kości żołnierzy antykomunistycznego podziemia.