Szefowie rządów Polski, Niemiec, Słowacji, Węgier i Czech: jaka przyszłość Unii?

Szefowie rządów Polski, Niemiec, Słowacji, Węgier i Czech: jaka przyszłość Unii?

Bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy to tematy, które należy podjąć w UE w ramach dyskusji o przyszłości Wspólnoty – zgodzili się w piątek w Warszawie kanclerz Niemiec i premierzy Wyszehradu.

Liderzy podczas wspólnych oświadczeń dla prasy podkreślali, że rozmowy w Warszawie mają na celu przygotowanie do nieformalnego szczytu liderów 27 państw członkowskich 16 września w Bratysławie poświęconego sytuacji Wspólnoty wobec Brexitu. Jak mówili, spotkanie w słowackiej stolicy rozpocznie dyskusję na unijnym forum o przyszłości UE i jej reformie.
«Szczyt w Bratysławie ma być początkiem długotrwałego procesu. Mamy ambicję, żeby zdefiniować w Bratysławie stan, w jakim znajduje się obecnie UE i wskazać obszary, nad którymi powinniśmy dalej pracować na kolejnych spotkaniach» – mówił premier Słowacji, która pełni obecnie rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.
Według Fico podsumowanie tej dyskusji mogłoby nastąpić w 2017 r., w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Bratysława nie będzie szczytem decyzji, lecz początkiem prac – wtórowała mu kanclerz Niemiec.
Przywódcy podczas oświadczeń wskazywali, że dwiema kluczowymi kwestiami podczas rozmów w Bratysławie powinna być współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz wzrost gospodarczy. Liderzy Węgier i Czech zaproponowali rozpoczęcie dyskusji o armii europejskiej. Premier Węgier i kanclerz Niemiec w kontekście wzrostu gospodarczego mówili o potrzebie podjęcia współpracy w zakresie cyfryzacji.
Premier Czech Bohuslav Sobotka wyraził oczekiwanie, że Grupa Wyszehradzka jeszcze przed spotkaniem w Bratysławie uzgodni swoje wspólne priorytety.
Premier Beata Szydło podkreślała, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE nastąpią zmiany, z którymi musimy się zmierzyć. Jej zdaniem musimy zastanowić się nad tym, jakie reformy UE są konieczne, żeby mogła ona lepiej funkcjonować. Według Szydło w UE «musimy poszukiwać tych projektów, które nas łączą, a nie tych, które nas dzielą». W jej ocenie «tych drugich jest ostatnio całkiem sporo»; premier wymieniła m.in. propozycję zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników oraz projekty zmian w systemie azylowym.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel uważa, że zasadnicze znaczenie w Bratysławie będzie mieć temat bezpieczeństwa. Według niej wciąż nie został zrealizowany m.in. projekt rejestracji osób wjeżdżających do strefy Schengen. Drugim istotnym tematem w Bratysławie – jak wskazała Merkel – będą kwestie gospodarcze. «Ludzie tylko wtedy zaakceptują Europę, jeżeli Europa zapewni im dobrobyt» – podkreśliła.
Premier Węgier Viktor Orban zaprezentował cztery propozycje: utworzenie wspólnej europejskiej armii, utrzymanie dyscypliny finansowej, ustanowienie nowej polityki unijnej w obszarze cyfryzacji oraz powrót unijnych instytucji do «podstawowych zadań».
Premier Słowacji Robert Fico podkreślał, że są ogromne oczekiwania wobec nieformalnego szczytu w Bratysławie, ale także stosunkowo duże różnice poglądów. Według niego są kraje, które oczekują od szczytu bratysławskiego rozpoczęcia głębokich zmian, w tym unijnych traktatów, ale są też kraje, które nie widzą takie potrzeby; część opowiada się za znalezieniem złotego środka.