Pobyt stały w Polsce tylko dla cudzoziemców znających język polski

Pobyt stały w Polsce tylko dla cudzoziemców znających język polski

Cudzoziemcy starający się o pobyt udowodnią znajomość polskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Rząd chce przyciągnąć specjalistów spoza Unii. Cudzoziemcy posiadający kwalifikacje zawodowe pożądane dla polskiej gospodarki będą mieli ułatwiony dostęp do naszego rynku pracy.

Czytaj dalej: www.rp.pl