CBOS: 54 proc. Polaków nie życzy sobie uchodźców. Najmniej zrozumienia mają młodzi

CBOS: 54 proc. Polaków nie życzy sobie uchodźców. Najmniej zrozumienia mają młodzi

Im Polak uboższy i gorzej wykształcony, tym bardziej wrogo nastawiony do migrantów z państw, w których trwa wojna (…) Bardzo złe nastawienie wobec uchodźców panuje w najmłodszej grupie wiekowej: 18-24.

54 proc. ankietowanych sprzeciwia się udzielaniu schronienia w Polsce obywatelom państw, w których trwają konflikty zbrojne. Za udzieleniem takiej pomocy jest 40 proc. badanych, jednak przytłaczająca część z nich (36 proc.) uważa jednocześnie, że uchodźcy powinni przebywać w Polsce wyłącznie do momentu, w którym zakończy się konflikt w ich kraju - wynika z opublikowanych we wtorek badań CBOS.

Czytaj dalej: Gazeta Wyborcza