Jest odpowiedź Polski na zalecenia Komisji Europejskiej. „Motywowane politycznie napiętnowanie”

Jest odpowiedź Polski na zalecenia Komisji Europejskiej. „Motywowane politycznie napiętnowanie”

Polska przekazała dzisiaj do Komisji Europejskiej odpowiedź na Zalecenie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie praworządności w Polsce. Podkreślono w niej, że utrwalenie demokratycznego porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest nadrzędnym celem władz polskich, stąd wszelkie sugestie usprawniające działania sądu konstytucyjnego przyjmowane są z otwartością.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ocenie strony polskiej, przyjęte przez Parlament w ostatnim okresie zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego.

Czytaj więcej: Wprost