Wyróżnienie i wyzwanie. Rząd przyjął uchwałę ws. sesji UNESCO w Krakowie

Wyróżnienie i wyzwanie. Rząd przyjął uchwałę ws. sesji UNESCO w Krakowie

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej porozumieniem między rządem a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO odbędzie się w Krakowie. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 40. sesji w Stambule. Obrady odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 2–12 lipca br. Koszty tego przedsięwzięcia – w wysokości ok. 16 mln zł – zostaną pokryte z budżetu państwa. Organizacja wydarzenia tej rangi jest ogromnym wyróżnieniem dla Polski i Krakowa.

Czytaj więcej: tvp.info