Kolejni Polacy z tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Kolejni Polacy z tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Kolejnych dziesięć osób za pomoc udzieloną Żydom podczas II wojny światowej zostało pośmiertnie uhonorowanych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, przyznawanym przez jerozolimski Instytut Yad Vashem.

Medal pośmiertnie przyznany został: Florentynie Józefie Krzeszewskiej i jej córce Florentynie Danucie, Anieli i Romanowi Lipskim, Zofii Modzelewskiej, Tadeuszowi Stępniewskiemu, Natalii Tomczak, Helenie i Bolesławowi Topolewskim oraz ich córce Antoninie.

Czytaj więcej: Rzeczpospolita