Litewski Sejm apeluje o upamiętnienie Tadeusza Kościuszki

Litewski Sejm apeluje o upamiętnienie Tadeusza Kościuszki

Litewski Sejm w przyjętej we wtorek rezolucji zaapelował do instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych i Litwinów mieszkających za granicą o upamiętnienie w tym roku Tadeusza Kościuszki. Rezolucja, na wniosek szefa litewskiego MSZ i posła Linasa Linkevicziusa, została przyjęta jednogłośnie.

Czytaj dalej: dzieje.pl