Rocznica mowy Becka: Honor rzeczą bezcenną

Rocznica mowy Becka: Honor rzeczą bezcenną

Przemówienie, wygłoszone w sejmie 5 maja 1939 r., w którym odrzucał niemieckie żądania włączenia Gdańska do Rzeszy i eksterytorialnego pasa komunikacyjnego przez Pomorze, zamknął Józef Beck słowami, które przeszły do historii.

Czytaj dalej: rp.pl