Komitet Regionów UE: w pełni popieramy Europejski Korpus Solidarności

Komitet Regionów UE: w pełni popieramy Europejski Korpus Solidarności

Wyposażenie młodych ludzi w nowe umiejętności, dzięki pracy i wolontariatowi, przynosi korzyści zarówno sektorowi prywatnemu, jak i publicznemu - podkreślił burmistrz Rypina Paweł Grzybowski.

Komitet Regionów UE - unijny organ doradczy, w którym zasiadają samorządowcy z 28 państw UE - przyjął opinię dotyczącą inwestowania w młodzież i Europejski Korpus Solidarności, autorstwa Pawła Grzybowskiego, burmistrza Rypina (woj. kujawsko-pomorskie).

Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą zapewnić młodym ludziom (18-30 lat) możliwość wolontariatu lub pracy przy projektach, które przynoszą korzyści lokalnym społecznościom, w kraju lub za granicą. W zamyśle ma to pozwolić na zdobycie doświadczenia na początku kariery zawodowej.

Komitet Regionów poparł te propozycje, podkreślając przy tym, że wdrożenie nowych rozwiązań wymaga większego udziału władz samorządowych, które najlepiej znają lokalną i regionalną specyfikę zatrudniania.

Jak podkreślił Paweł Grzybowski, konieczna jest ponadto ściślejsza współpraca miedzy sektorem publicznym i prywatnym, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Według niego należy również zwiększyć udział sektora prywatnego w finansowaniu takich programów.

„W pełni popieramy cel, jakim jest wykorzystanie Europejskiego Korpusu Solidarności, jako środka pomocy. Wyposażenie młodych ludzi w nowe umiejętności, dzięki pracy i wolontariatowi, przynosi korzyści zarówno sektorowi prywatnemu, jak i publicznemu; zwiększa zdolność młodzieży do zatrudnienia" - zaznaczył burmistrz Rypina. Zastrzegł, że ważnym kryterium kwalifikującym dla projektów powinny być potrzeby lokalnych społeczności.

W opinii przygotowanej przez Grzybowskiego podkreślono ponadto, że należy intensywniej rozwijać program ERASMUS+, jako jeden z najważniejszych instrumentów popularyzacji transnarodowej aktywności młodych ludzi, także poprzez zwiększenie środków finansowych.

Przyjęty przez Komitet Regionów dokument trafi teraz do unijnych instytucji, m.in. Komisji Europejskiej, jako oficjalne stanowisko władz samorządowych UE.

Europejski Korpusu Solidarności liczy już ponad 27 tys. młodych ludzi. Docelowo do końca 2020 r. w jego szeregi ma wstąpić 100 tys. młodych Europejczyków. Bezrobocie wśród młodzieży nadal stanowi problem w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, stąd nowe inicjatywy KE, w celu walki z tym zjawiskiem.

Źródło: www.kurier.pap.pl