Prawie 450 lat temu Polacy stworzyli największe państwo w Europie

Prawie 450 lat temu Polacy stworzyli największe państwo w Europie

1 lipca 1569 roku zawarto w trakcie sejmu walnego w Lublinie Unię Lubelską. W wyniku połączenia się Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Czytaj dalej: wprost.pl