W Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje. Co ustalano?

W Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje. Co ustalano?

We wtorek w Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje z udziałem podsekretarz stanu z Ministerstwie Spraw Zagranicznych Joanny Wroneckiej i wiceministra Giennadija Gatiłowa.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ w kontekście niestałego członkostwa RP w Radzie w latach 2018-2019. Jednym z tematów spotkania były możliwości ewentualnej współpracy Polski i Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Wprost