Czego się boją ludzie na świecie? Islamski terroryzm na czele

Czego się boją ludzie na świecie? Islamski terroryzm na czele

Akty terrorystyczne tzw. Państwa Islamskiego oraz zmiany klimatyczne znalazły się na czele listy zagrożeń wskazanych w ogólnoświatowym sondażu ośrodka Pew Research Center. Polacy, poza muzułmańskim terroryzmem, najbardziej obawiają się uchodźców i Rosji.

Spośród mieszkańców 38 krajów objętych sondażem ponad 60 procent uznało tzw. Państwo Islamskie i ocieplenie klimatu Ziemi za największe zagrożenia.

Czytaj więcej: tvp.info