Polacy mogą bez wizy wjechać na Białoruś

Polacy mogą bez wizy wjechać na Białoruś

W białoruskim Brześciu powitano pierwszych turystów z Polski, którzy przyjechali odwiedzić to miasto bez wiz. Dziś weszły w życie nowe przepisy umożliwiające wjazd bez wiz na okres do 10 dni do Brześcia i Grodna oraz okolic białoruskiej części Puszczy Białowieskiej i Kanału Augustowskiego.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego w celu turystycznym na Białoruś. Strefa bezwizowa, oprócz podróżnych przybyłych przez port lotniczy Mińsk, obejmie: Park „Kanał Augustowski” i przyległe do niego tereny (tj. Grodno i rejon grodzieński) oraz Strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć”.

Czytaj dalej: tvp.info