Na Litwę przywieziono z Niemiec oryginał Aktu Niepodległości z 1918 r.

Na Litwę przywieziono z Niemiec oryginał Aktu Niepodległości z 1918 r.

Na Litwę przywieziono z Niemiec oryginał Aktu Niepodległości z 1918 roku, który przez wiele dziesięcioleci był uważany za zaginiony. W marcu 2017 roku dokument odnalazł w berlińskim archiwum dyplomatycznym litewski historyk prof. Liudas Mażylis.

Odnalezienie oryginału Aktu Niepodległości zostało uznane na Litwie za jedno z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku.

Czytaj dalej: Dzieje.pl