23 stycznia 1793 r. Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat będący II rozbiorem Polski

23 stycznia 1793 r. Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat będący II rozbiorem Polski

W październiku 1792 r. król Fryderyk Wilhelm II zażądał dla siebie Wielkopolski jako „odszkodowania” za niepowodzenia armii pruskich w wojnie przeciwko Francji. Katarzyna II, nie chcąc zostać z niczym, zaproponowała wspólny rozbiór części Rzeczypospolitej pomiędzy Rosję i Prusy. 23 stycznia 1792 r. podpisano traktat podziałowy i natychmiast wojska pruskie pod dowództwem Joachima Heinricha von Möllendorfa, weszły do Wielkopolski. Z kolei armia rosyjska przekroczyła granice Polski na wschodzie.

 

Джерело: niezalezna.pl