KE wszczyna procedurę wobec Polski ws. przepisów dotyczących lasów

KE wszczyna procedurę wobec Polski ws. przepisów dotyczących lasów

KE uruchomiła wobec Polski procedurę o naruszenie prawa UE w związku przepisami w sprawie ochrony lasów. Wskazała m.in., że plany związane z gospodarką leśną, np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych, muszą być poddane ocenie ich skutków, a tak nie jest.

Komisja Europejska przypomina, że na podstawie przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej ustanowiono w całej Unii Europejskiej sieć obszarów Natura 2000, chronionych przed potencjalnie szkodliwymi zmianami.

Czytaj dalej: RMF24