Nowa instytucja w Unii. Obywateli będzie kontrolować policja finansowa

Nowa instytucja w Unii. Obywateli będzie kontrolować policja finansowa

Parlament Europejski przyjął we wtorek plan działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego opodatkowania oraz zwalczania przestępstw finansowych. PE chce utworzenia europejskiej policji finansowej i jednostki analityki finansowej.

Rekomendacje Parlamentu, przyjęte 505 głosami za, przy 63 przeciw i 87 wstrzymujących się, zostały przygotowane przez specjalną komisję ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAX3).

Czytaj dalej: TVP Info