Już 10 procent krakowian to cudzoziemcy. Wśród nich: Ukraińcy, Białorusini, Włosi i inni

Już 10 procent krakowian to cudzoziemcy. Wśród nich: Ukraińcy, Białorusini, Włosi i inni

Co dziesiąty mieszkaniec Krakowa jest już cudzoziemcem. Oficjalnie zameldowanych jest ponad 20 tys. Miasto skróciło już do kilku dni wydawanie dokumentów w sprawie pracy. Ulotki na temat Karty Krakowskiej są tłumaczone na angielski i ukraiński.

Czytaj dalej: wyborcza.pl