Już prawie 610 tys. cudzoziemców zasila kasę ZUS

Już prawie 610 tys. cudzoziemców zasila kasę ZUS

Do rekordowych 609,7 tysięcy wzrosła w I kwartale tego roku liczba obcokrajowców objętych polskim ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, czyli płacących składki na ZUS. Tradycyjnie większość , bo ponad trzech na czterech- zagranicznych płatników to Ukraińcy.

Co ciekawe, o ile końcówka minionego roku przyniosła w pierwszy od dłuższego czasu spadek ich liczby w rejestrach ZUS (i to sporo, bo o ponad 20 tys. w porównaniu z jesienią), to teraz liczba Ukraińców objętych polskim ubezpieczeniem społecznym ponownie wzrosła i to prawie o 34 tysiące.

Czytaj dalej: Rzeczpospolita