Dziś kończyłaby 90 lat. Anna Walentynowicz nadała rys Solidarności, z jej działalności opozycyjnej wyrosło 21 postulatów

Dziś kończyłaby 90 lat. Anna Walentynowicz nadała rys Solidarności, z jej działalności opozycyjnej wyrosło 21 postulatów

Gdyby żyła, kończyłaby 90 lat. Anna Walentynowicz była działaczką społeczną i opozycjonistą w okresie PRL. Odważnie działała w Wolnych Związkach Zawodowych, nakreśliła rys NSZZ „Solidarność”. W 2006 r. została damą Orderu Orła Białego.

Czytaj dalej: radiogdansk.pl