Prezydenci miast chcą więcej zarabiać

Prezydenci miast chcą więcej zarabiać

Wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta uzależnione od przeciętnej płacy w gospodarce i zróżnicowane w zależności od województwa, w którym leży dana gmina, miasto czy powiat – to założenia projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Projekt został opracowany przez Związek Miast Polskich.

Na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego szef ZMP poinformował, że Związek zakończył prace nad projektem, który ma zreformować system wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Gotowy projekt nowelizacji przekazał na ręce wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera.

Czytaj dalej: kurier.pap.pl