Polska wieś tonie w oparach smogu

Polska wieś tonie w oparach smogu

Zanieczyszczone powietrze to problem nie tylko wielkich miast. – Konieczne są dodatkowe zachęty dla mieszkańców wsi do wymiany starych pieców na instalacje zeroemisyjne – alarmują eksperci.

Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, gdzie rośnie udziału szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10 na terenach wiejskich. Podobnie jest z rakotwórczym benzopirenem, którego koncentracja w powietrzu jest znacznie wyższa niż w pozostałych krajach unijnych, z wyjątkiem Czech, borykających się z podobnym stężeniem tego związku.

Czytaj dalej: Rzeczpospolita