Prezes IPN: Stan wojenny był pokazaniem „prawdziwej twarzy” komunizmu

Prezes IPN: Stan wojenny był pokazaniem „prawdziwej twarzy” komunizmu

38 lat temu o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego WRON). Na mocy dekretu Rady Państwa wprowadzono stan wojenny.

Czytaj dalej: tvp.info