Найпопулярніші напрямки еміграції поляків у 2015 р.

Найпопулярніші напрямки еміграції поляків у 2015 р.

На кінець 2015 р. за межами Польщі тимчасово перебували 2,4 млн поляків, тобто на 77 тис. (3,3 %) більше, ніж у 2014 р. Про це повідомило Головне статистичне управління (GUS).

Відповідно до розрахунків GUS, 2015 р. у Європі перебували близько 2,1 млн поляків, причому значна більшість (приблизно 1,98 млн) – у країнах-членах ЄС. Ця кількість зросла на 82 тис. порівняно з 2014 р. Серед країн ЄС традиційно найбільше осіб було у Великобританії (720 тис.), Німеччині (655 тис.), Голландії (112 тис.), Ірландії (111 тис.) та Італії (94 тис.).

Німеччина найпопулярніша

У 2015 р. зафіксовано значне зростання кількості поляків у Німеччині та Великобританії, тобто в країнах, куди останніми роками переважно скеровується еміграція з Польщі. У випадку Німеччини ця кількість зросла на 41 тис. осіб, тобто майже на 7 %. Повна відкритість німецького ринку праці, сусідство з Польщею, низький рівень безробіття (у грудні 2015 р.  – 4,4 %) стали причиною того, що поляки все охочіше виїжджають до цієї країни.
У Великобританії зафіксовано зростання на 35 тис. осіб (5,1 %); країна продовжує посідати перше місце за кількістю поляків, які проживають за кордоном, але різниця з Німеччиною зменшується. Серед країн ЄС невелике зростання кількості поляків спостерігаємо також у Бельгії, Голландії, Швеції, Австрії, Данії та Франції.

Одночасно відбулося подальше зростання кількості осіб, які перебувають у європейських державах, що не належать до ЄС, зокрема в Норвегії. У 2015 р. у цій країні перебували 84 тис. осіб.

Іспанія, Греція та Ірландія виходять із моди

Зменшення кількості емігрантів із Польщі порівняно з 2014 р. зафіксовано в Іспанії (- 6,3 %) та Греції (- 11 %), тобто в країнах із високим рівнем безробіття (у грудні 2015 р. в Іспанії рівень безробіття становив 20,8 %, а в Греції – 24,2 %). Дещо менше поляків зареєстровано також в Ірландії (спад на 1,8 %).
Вважають, що близько 80 % тимчасових емігрантів із Польщі перебувають за кордоном принаймні 12 місяців. Таких осіб зараховують до довготермінових емігрантів і разом із особами, які виїхали на постійне місце проживання, враховують при переписах населення цих країн (тобто вони резиденти держав, які їх прийняли).

GUS підкреслює, що всі ці дані потрібно трактувати як приблизні. Дослідження ускладнено через різні системи обліку міграційних процесів і доступність-недоступність даних про міграції різних країн. (…)

GUS вказує також на труднощі, пов’язані з тим, що частина поляків має подвійне громадянство. З огляду на це особу, яка має польське громадянство і громадянство тієї країни, яка її прийняла, не вважають у цій державі громадянином Польщі. Також певну складність при оцінюванні даних становить те, що багато хто, покинувши Польщу, змінює місце перебування, виїжджаючи, наприклад, з Великобританії до Норвегії чи іншої держави, більш привабливої через легкість знаходження роботи, запропоновану зарплатню чи доступність ширших соціальних гарантій.

Джерело: www.kurier.pap.pl