78 років тому СРСР і Німеччина розділили між собою Польщу

78 років тому СРСР і Німеччина розділили між собою Польщу

78 років тому, 28 вересня 1939 р., Йоахім фон Ріббентроп і В’ячеслав Молотов підписали в Москві радянсько-німецький Договір про дружбу і кордон, який підтвердив здійснене двома тоталітарними державами поділу Польщі.

Під кінець вересня 1939 р., коли частина польських військ усе ще продовжувала бої з німецькими і радянськими військами, у Москві був підписаний Договір про дружбу і кордон між СРСР і Третім Рейхом, який містив конфіденційний протокол і два додаткових таємних протоколи. 28 вересня 1939 р. договір підписали, так само, як і пакт від 23 серпня 1939 р., міністр закордонних справ Третього Рейху Йоахім фон Ріббентроп і нарком закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов, який одночасно виконував обов’язки керівника Ради народних комісарів (тобто прем’єра).

У преамбулі до підписаного договору написано: «Уряд Німецького Рейху і уряд СРСР після розвалу колишньої польської держави, розглядають виключно як своє завдання відновити на цій території мир і порядок та забезпечити народам, які там проживають, мирне існування, відповідно до їхніх національних особливостей».

Стаття IV цього документу проголошує: «Уряд СРСР і уряд Німецького Рейху розглядають вищенаведену перебудову як надійний фундамент для подальшого розвитку дружніх відносин між своїми народами».

Згідно з пропозицією Сталіна, був підписаний таємний протокол, який коригував територіальний розподіл польських земель. Теперішній кордон між СРСР та Третім Рейхом повинен був проходити вздовж лінії річок Сан–Буг–Нарва–Піса. На думку професора Анджея Пачковського, «Сталін, пропонуючи поправки до таємних домовленостей від 23 серпня і «віддаючи» Німеччині польські землі аж до лінії Бугу (замість Вісли), взамін за входження до «радянської сфери впливів» Латвії, безумовно, мав на меті позбутися території з переважною більшістю польського населення, таким чином запобігаючи складній політичній ситуації».

У другому таємному протоколі представники тоталітарних наддержав зобов’язалися, що «не будуть на своїх територіях терпіти жодної польської агітації, скерованої проти другої сторони. Всякі спроби такої агітації на їхніх територіях будуть придушуватися, а обидві сторони взаємно інформуватимуть одна одну про заходи, які застосовуватимуть із цією метою». Цей документ став фундаментом для тісної співпраці між Гестапо і НКВС із метою боротьби з польським рухом опору.

У підписаному таємному протоколі також зазначено: «Уряд СРСР не створюватиме жодних перешкод громадянам Рейху та іншим особам німецького походження, що проживають на територіях, які входять у сферу його інтересів, якщо вони побажають переселитися в Німеччину або на території, що входять у німецьку сферу інтересів. Уряд погоджується з тим, що подібні переміщення будуть проводитися уповноваженими уряду Рейху в порозумінні з відповідною місцевою владою і що будуть гарантовані усі майнові права емігрантів. Аналогічні зобов’язання бере на себе уряд Німецького Рейху щодо осіб українського та білоруського походження, що проживають на територіях, які знаходяться у його юрисдикції».

У результаті розділення Польщі Німеччина зайняла близько 186 тис. кв. км територій, на яких проживали 22 млн осіб. 8 жовтня 1939 р. на підставі декрету Адольфа Гітлера до Рейху були приєднані Поморське, Познанське, Сілезьке воєводства, більша частина Лодзького, західна частина Краківського, частина Варшавського і частина Келецького воєводств. Загалом 92 тис. кв. км, на яких проживали понад 9 млн осіб. Перераховані території були приєднані до наявних німецьких провінцій та до двох нових округів: Wartheland (Край Варти) та Гданськ–Західна Пруссія.

Із решти захоплених Німеччиною польських земель Гітлер декретом від 12 жовтня 1939 р. утворив Генеральне губернаторство окупованих польських земель, у яке входили Краківський,  Радомський, Варшавський і Люблінський дистрикти.

Радянський Союз під час розділення Польщі отримав територію площею понад 190 тис. кв. км з населенням 13 млн осіб. Урізану Віленщину радянська влада в жовтні 1939 р. урочисто передала Латвії. Проте ненадовго, адже вже у червні 1940 р. Латвія разом із Литвою та Естонією увійшли до складу СРСР.

Джерело: niezalezna.pl