Polska i świat
Bezrobocie w Polsce. Eurostat podał dane

W listopadzie 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc. i była taka sama jak miesiąc wcześniej – podał Eurostat.

Według danych unijnego urzędu statystycznego, niższy wskaźnik bezrobocia niż Polska zanotowały tylko dwa państwa członkowskie UE – Czechy (2,2 proc.) i Holandia (2,7 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 512 tys. w listopadzie wobec 515 tys. miesiąc wcześniej – podał Eurostat.

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 6,5 proc. W październiku było to 6,7 proc.

Z kolei wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,2 proc. w listopadzie wobec 7,3 proc. w poprzednim miesiącu.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Czytaj dalej:
Powiązane publikacje
Ekonomista PKO BP Kamil Pastor spodziewa się, że dzisiejszy odczyt inflacji wyniesie 12,3 proc., a więc będzie taki, jak we wstępnym szacunku GUS.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia wyniosła 5,3 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w marcu – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Żeby sprawdzić prawdziwość przedstawionej narracji, Warsaw Enterprise Institute dokonał analizy podstawowych wskaźników dotyczących rynku pracy.
W styczniu 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc. wobec 5,4 proc. w grudniu – podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że bezrobocie wzrosło pierwszy raz od prawie roku.
Mimo sytuacji epidemiologicznej na świecie, w ponad 20 krajach UE od nowego roku zatwierdzono podwyżki płacy minimalnej.
Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2022 roku wyniosło 6 064,24 zł. To wzrost o 9,5 proc. rok do roku - podał GUS. Rośnie też zatrudnienie w firmach.
Główny Urząd Statystyczny wskazał dane o zarobkach z podziałem na zawody.
Liczba ludności Polski spadła w ciągu dekady o około 330 tys. osób, wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
W styczniu w Hiszpanii zlikwidowanych zostało blisko 200 tys. miejsc pracy - wynika z opublikowanych danych ministerstwa pracy i gospodarki społecznej. Resort wskazuje, że to rezultat negatywnych zjawisk na rynku zatrudnienia, do których doprowadziła pandemia.